//www.podhaletilcor.pl/wp-content/uploads/2017/05/shingle-new.jpg

Shingle montuje się trochę inaczej niż pozostałe nasze profile. Zaczynamy od dołu, od prawej strony dachu i poruszamy się w górę „zazębiając” kolejne panele za poprzedni rząd poniżej. Dobrze byłoby aby łaty były też szersze niż 50 mm. Idealnie aby były w wymiarze 30mm x 120 mm lub 40mm x 125 mm. Chodzi o zapewnienie stabilności montażu pionowo do łaty. Są też używane inne akcesoria niż do pozostałych profili. Takie akcesoria są uwzględnione w naszym Product catalogue z zaznaczeniem Shingle.

COLORY TILCOR SHINGLE

//www.podhaletilcor.pl/wp-content/uploads/2017/05/tilcor_shingle_colors1.jpg

SPECYFIKACJA

//www.podhaletilcor.pl/wp-content/uploads/2015/12/tilcor-schemat1.jpg